Op zondag

De Hervormde Gemeente bestaat uit twee wijken rondom de Dorpskerk en de Oosterkerk. In beide kerkgebouwen bent u iedere zondagochtend om 10.00 uur welkom.

Doordeweeks

Beide wijken organiseren diverse activiteiten voor alle generaties. Per wijk zijn ze verzameld voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Voel je vrij om deel te nemen aan de activiteiten. Via de agenda informeren we elkaar wat er allemaal te doen is.

Zorgzame gemeente

Omzien naar elkaar is een prachtig Bijbels gegeven. De basis van een zorgzame gemeente is dat mensen op elkaar betrokken zijn. Oog en oor voor elkaar hebben. Binnen onze gemeente zijn er diverse andere vormen en middelen om mensen een helpende hand te bieden in moeilijke omstandigheden. Voor zover het in ons vermogen ligt, willen we u graag helpen. 

Achter de schermen

De Hervormde Gemeente Aalsmeer heeft een Algemene Kerkenraad, waarin beide wijken spreken over gezamenlijk beleid. 

Het financieel beheer voor beide wijken van de Hervormde Gemeente Aalsmeer is onder gebracht bij het College van Kerkrentmeesters. Het college is samengesteld uit leden van de beide wijkkerkenraden.

De ledenadministratie is centraal geregeld onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Diakenen zet zich in om te antwoorden op de voortdurende oproep om te werken aan een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Het college is samengesteld uit leden van de beide wijkkerkenraden.

Diensten en activiteiten worden door beide activiteiten afzonderlijk georganiseerd.

Hoop voor de wereld

De Hervormde Gemeente Aalsmeer kijkt verder dan haar eigen gebeuren.

We beseffen dat een plaatselijke gemeente niet op zichzelf staat. Daarom verbinden we ons van harte met plaatselijke (kerkelijke) initiatieven.

We kijken zelfs verder dan alleen Aalsmeer. We voelen ons verbonden met diverse geloofsgemeenschappen en missionaire initiatieven wereldwijd.

Korte ontstaansgeschiedenis

De Dorpskerk is voltooid in 1549. Toen nog als Rooms Katholieke kerk. Tijdens de Reformatie aan het einde van de 16de / begin 17de eeuw is vrijwel zeker de gehele parochie overgegaan naar het protestantisme. Ook de toenmalige priester verhuisde mee naar de Gereformeerde kerk.
In 1816 stelde Koning Willem I de Synode in en werd de naam veranderd in Nederlands Hervormde Kerk. In de periode 1820-1834 (het jaar van de afscheiding) was er een kerkelijke opbloei in de gemeente.

In 1933 is op 31 oktober de Oosterkerk van de Hervormde wijkgemeente Aalsmeer-Oost(einde) in gebruik genomen. De voorgeschiedenis daarvan ligt enkele jaren eerder toen de noodzaak was ontstaan in Aalsmeer om naast de Dorpskerk ook in Oosteinde een eigen kerkgebouw en predikant te mogen hebben. Reeds in 1931 was daarom de predikantsplaats Aalsmeer-Oosteinde gesticht waarin ds. H. van der Linde beroepen werd. Tot de ingebruikname van de Oosterkerk werd de zondagse eredienst gehouden in de veiling Bloemenlust aan de Oosteinderweg (waar nu The Beach is). 

Het kerkgebouw in Oost was in de dertiger jaren na de beurskrach van 1927 een houten gebouwtje, overgenomen vanuit Schoonhoven. De wijkgemeente ging van die tijd af sparen voor een nieuw gebouw. Het geld hiervoor werd echter in de vijftiger jaren gebruikt voor een nieuwe kerk in de Hornmeer, de Zuiderkerk en zodoende heeft de Oosterkerk met enkele verbouwingen altijd de eenvoudige uitstraling van een noodkerk gehouden. 

Anno nu

De Zuiderkerk is inmiddels gesloten maar vele restauraties van de gebouwen en vele voorgangers en kerkenraden verder hebben wij nu als Hervormde Gemeente Aalsmeer twee bloeiende wijkgemeentes Dorp en Oost. 

Wijk Dorp typeert zich als “confessioneel – evangelisch”: levend vanuit de bijbel, met de Schriftuitleg als onze bron. Sinds augustus 2022 zijn wij op zoek naar een nieuwe voorganger”.

Wijk Oost typeert zich als “Gewone mensen met een bijzondere God”.  Sinds oktober 2018 is de voorganger ds. Menno Zandbergen.

Samen hebben we de visie: Vanuit Gods liefde leven en omzien naar elkaar, naar de mensen om ons heen.

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost