Wereldwijde betrokkenheid

Het diaconale werk van de Hervormde Gemeente Aalsmeer richt zich op al onze naasten die in nood zijn of te maken hebben met ongerechtigheid. We bieden hulp door te delen, te helpen en te getuigen.

Plaatselijk gebeurt er veel: Bloemen op zondag,  uitgeven van kerst- en zomerpakketten, bijdrage aan de voedselbank, organiseren van vervoer naar de kerk, Raad van Toezicht Zorgcentrum Aalsmeer, faciliteren van de kerktelefoon/dvd, ingaan op individuele hulpvragen en verstrekken van jaarlijkse giften aan diversen christelijke stichtingen/doelen.

Via de diaconie en diverse persoonlijke contacten zijn we ook wereldwijd betrokken op mensen in nood. Daarover leest u hieronder en in ons beleidsplan.

ZWO

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Een mond vol. Maar het komt hierop neer: hulp aan iedereen die bezig is met het uitdragen van God’s Woord, waar ook ter wereld. We houden geregeld acties, collecteren en in de kerk zijn zendingsbusjes. Met de opbrengsten ondersteunen diverse zendingsprojecten zoals hieronder genoemd. Verder ook Trans World Radio (T.W.R.), de vereniging voor zending in Nederland (I.Z.B.) en Kerk in actie.

Mexico
Paulien Naber

Vanaf het jaar 2000 is Paulien Naber werkzaam in het kindertehuis ‘Pilar de Esperanza’, waar ze werken met kinderen uit gebroken gezinnen, één ouder gezinnen, kinderen die mishandeld of misbruikt zijn, kinderen die verslaafd zijn, kinderen van de straat en kinderen waarvan hun ouders in de gevangenis zit. Elk kind heeft zijn eigen verhaal, maar allemaal hebben ze hulp en liefde nodig.
Samen met anderen mag ze de liefde van de Here Jezus aan hen doorgeven, vaak heel praktisch door ze onderdak, eten, kleding en onderwijs te geven. Maar ook is er aandacht voor geestelijke groei, fysieke gezondheid en emotioneel welzijn door middel van o.a. sport en spel, dagopeningen, persoonlijke gesprekken, uitstapjes, bezoek van groepen etc.

Albanië
Fred en Wilma Westerink

Fred is werkzaam in het gevangenenwerk als algemeen directeur van Sh.K.B.Sh, Prison Fellowship Albania, de Christelijke Organisatie voor Albanese Gevangenen. Dit is een organisatie die zich inzet voor gevangenen, hun rehabilitatie en hun families. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en plaatselijke kerken in uiteenlopende activiteiten en projecten, met als doel het evangelie van Jezus Christus te delen en de mensen in de projecten te helpen de spiraal van armoede en onmogelijkheden te doorbreken.

Wilma is werkzaam in het psychiatrische ziekenhuis in Elbasan. Ze is vrijwilliger om de kwaliteit van leven voor de patiënten te verbeteren met verschillende onafhankelijke internationale partners. Daarnaast is zij sinds December 2013 directrice van de Foodbank Albania – de eerste Albanese Voedselbank die door haar is opgericht.

Mede door onze hulp is het mogelijk dat gevangenen bezocht worden, families ondersteund worden, de omstandigheden in Psychiatrische ziekenhuizen en kindertehuizen worden verbeterd en de allerarmsten voedselpakketten krijgen.

Oeganda
Cor en Grace Koelewijn

In Oeganda wonen Cor en Grace Koelewijn en zij hebben vlakbij Kampala een kinderdorp gerealiseerd. Daar zijn allerlei scholen gebouwd en een internaat voor de weeskinderen. Wij ondersteunen daar 6 weeskinderen met onze financiële bijdrage. Daardoor genieten ze een goede opleiding, zodat deze kinderen een betere toekomst zullen hebben.

De Stichting Heart4children is een christelijke welzijnsorganisatie, die zich bezig houdt met een project in Oeganda. Het belangrijkste doel is om een gezonde, positieve, christelijke omgeving te creëren, waar jonge weeskinderen een veilig thuis vinden. In het dagelijkse leven komt dat neer op voedsel, onderdak, kleding en een goede christelijke opvoeding. Dit kan worden samengevat als een christelijke kostschool. Dit wordt mogelijk gemaakt door christelijke partners in Europa. De Hervormde gemeente Aalsmeer is daar één van.

Filipijnen
Bahay Aurora

Bahay Aurora is een kindertehuis op de Filipijnen. In het tehuis verblijven tussen de 35 en 40 kinderen. Kinderen die door verschillende oorzaken (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. In het tehuis zijn de kinderen veilig en wordt er goed voor ze gezorgd. Zo krijgen de kinderen drie keer per dag een gezonde maaltijd. Iets wat thuis niet altijd vanzelfsprekend is. Verder gaan ze naar school, hebben ze goede bedden (thuis slapen kinderen vaak op matjes op de grond), krijgen ze medische zorg etc.

Roemenië
zuster-gemeente Felenyed

Sinds vele jaren zijn we als Hervormd Aalsmeerse gemeente verbonden aan de zustergemeente Felenyed in Roemenië. Grenzend aan het dorpje Aiud ligt Felenyed, waar de gemeente van Ds. Lörincz woont en waar ook het kerkje staat.

Op een aantal manieren is er financiële ondersteuning geweest, zoals het opknappen van de bijgebouwen voor de kinderopvang en het renoveren van de dak- en torenconstructie van de kerk en het vervangen van de ramen van de kerk. Zo’n drie keer per jaar worden er in de gemeente van Felenyed ongeveer 70 voedselpakketten uitgedeeld onder de gemeenteleden die onder de armoedegrens moeten leven.

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost