1e advent en Heilig Avondmaal Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Welkom en mededelingen
Adventsmoment 1e adventskaars
Hemelhoog 23 – Wat hou ik van Uw huis
Stil gebed, votum en groet
Gezang 324: 1 – Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
Gebed
Kindermoment: Advent
De geboorte van Johannes aangekondigd Lucas 1:5-25
De priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw Elisabet zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus.
Advents projectlied
Mattheus 25:14-31
Opwekking 832 Jezus overwinnaar
Overdenking “Hoe loyaal ben je?”
Hemelhoog 627: 1, 2 – Abba Vader
Onderwijzing Viering Heilig Avondmaal
Gebed
Hemelhoog 228: 1, 2, 5 – Heer, ik hoor van rijke zegen
Viering Heilig Avondmaal
Bijbeltekst, na de tafel
1e tafel: Psalm 103: 3 – Hij is een God van liefde en genade
2e tafel: Psalm 103: 9 – Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
Dankgebed, voorbede
Collecte (Meer informatie, zie liturgie)
Casting Crowns Nobody (tijdens de collecte)
Gezang 296 – Ik met haast, roept Jezus’ stem
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost