Dienst Pinksteren Oosterkerk

Vier de pinksterdienst mee, online of in de kerk

Liturgie

Welkom
Hemelhoog 399: 1  Samen in de naam van Jezus( kerk staande)
Stil gebed, Votum, Groet
Hemelhoog 399: 2  Heel de wereld moet het weten
Kids opwekking 238  Trek de wereld in
Gebed
Hemelhoog 231: 2, 3  Ik ben bij je, ik ben bij je
Kindermoment
Gezang 303: 5  Met God zij wij Verbonden
Genesis 10: 1-2, 5-6, 20-21, 30-31
Hemelhoog 45  Hineh ma tov u’mana’yim
Genesis 11: 1-9
Genesis 12: 1
Gezang 463: 4, 5 Leg Heer uw stille dauw van rust
Handelingen 2: 1-12
Gezang 249: 1, 2 Wij leven van de wind
Verkonding: “De Geest spreek alle talen”
Opwekking 58: 2, 3, 4  Blijft in mijn vrede, blijft in mij
Dankgebed en voorbede
Nieuwe Liedbundel 969  In Christus is noch west noch oost
Zegen

Digitale Koffiedrinken
Gezellig ‘digitaal’ koffiedrinken in het ‘wonder.me portaal’ van de Oosterkerk.
Wilt u komende zondag ook meedoen?

Er is een kort introductie- en instructie filmpje gemaakt.

Collecte voor deze week
De collectes voor deze zondag:
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over naar het bankreknr van de ZWO NL 73 RABO 0380 1440 069 o.v.v. collecte Pinkstercollecte. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Volgende dienst:
30 Mei 2021, Kerkdienst: 10 uur: Ds. J Henzen, Wateringen
30 Mei 2021, Kids Praise: 16:30 uur
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost,
Oosterkerk Aalsmeer – YouTube of www.oosterkerk.tv
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,
Neem dan contact op met:
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl
Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

LIVE in de Dorpskerk

Vier deze LIVE viering in de kerk of thuis mee. Meld je vooraf aan of gebruik de online mogelijkheden.

LIVE in de Dorpskerk

Vier deze LIVE viering in de kerk of thuis mee. Meld je vooraf aan of gebruik de online mogelijkheden.

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost