Eredienst Oosterkerk

Samen de dienst online volgen en na afloop elkaar online spreken

In verband met de lockdown (14 december) heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten van 20 december tot en met 7 februari enkel online te vieren. Ook deze dienst zal dus online gevierd worden. Je bent uitgenodigd om mee te kijken via het youtubekanaal.

Kindernevendienst

Ook deze zondag kun je luisteren en kijken naar iemand van de kindernevendienstleiding die het verhaal van deze zondag vertelt. Wie dat zal zijn? Ga maar weer kijken/luisteren!

Voor de tieners zal er zondag weer een online tienernevendienst zijn, jullie worden daar voor uitgenodigd!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Psalm 138: 1, 4 U loof ik, Heer, met hart en ziel
Stil gebed,
Votum – Groet

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Wetlezing
Gezang 78: 1, 2, 4 Laat me in u blijven, groeien, bloeien
Kindermoment : Jezus vertelt dat God Hem naar de wereld heeft gestuurd om de mensen te redden (Johannes 3: 14-21)
Evangelische Liedbundel 476 Zie de zon Zie de maan
Gebed om de opening van het Woord
Jozua 2

Hemelhoog 627 Abba Vader
Verkondiging
Evangelische Liedbundel 189 Vaste rost van mijn behoud
Dankgebed en voorbede
Stil gebed en Onze Vader

Johannes de Heer 490 Als ’t bazuingeschal de heren
Zegen
Nieuwe Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar online te spreken.
We verzamelen in wonder.me

De collecte voor deze week:

  • Mocht u een bijdrage willen geven voor het kerkenwerk in de Oosterkerk, dan kan dit door gebruik te maken van het bankrekeningnummer: NL08RABO0300142161, t.n.v. College van Kerkrentmeesters. U kunt het gewenste doel vermelden bij de opmerkingen, bv. Videosysteem Oosterkerk; Jeugdwerk eigen wijk; Collectebonnen; muziekteams.
  • Wilt u diaconale projecten steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL95RABO0300120516 t.n.v. Diaconie. Ook hier mag weer een gewenst doel vermeld worden, zoals avondmaalscollecte; bloemengroet; vrouwenraad; Paulien Naber.

Volgende dienst is online:
7 februari 2021, Huiskamer viering : 10 uur: Ds. G. de Ruiter

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost