Eredienst Oosterkerk

Samen de dienst online volgen

Liturgie

Welkom en mededelingen
Gezang 304  God is getrouw, zijn plannen falen niet
Votum  &  Groet
Gezang 170: 1, 6  Meester men zoekt u wij en zijd
Geloofsbelijdenis
Opwekking 462  Aan Uw voeten Heer
Kindermoment  “Maria giet olie over Jezus’ voeten”
Projectlied
Gebed
Psalm 18: 29-33
Mattheüs 15: 21-28
Opwekking 599  Kom tot de Vader
Verkondiging  “Alle dingen zijn mogelijk bij God, voor wie geloven”
Johannes de Heer 881  Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht
Bidden  danken  voorbede
Nieuwe Liedboek 416: 1, 2, 4  Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Gezellig ‘digitaal’ koffiedrinken in het ‘wonder.me portaal’ van de Oosterkerk.
Wilt u komende zondag ook meedoen?

Er is een kort introductie- en instructie filmpje gemaakt.

Collecte voor deze week

De Inwendige Zendingsbond is een vereniging voor zending in Nederland. Zij zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij in het vervullen van hun missionaire roeping. Dankzij giften en collecten kunnen zij veel werk doen. De meest urgente projecten op dit moment zijn:

  • Ondersteuning kerken in Limburg
  • Dabar 2021
  • Pioniersplek Siddeburen
  • Licht op Zuid, Rotterdam
  • Noorderlicht Charlois, Rotterdam

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.izb.nl Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. Giften zijn welkom op NL73RABO0380144069 t.n.v. ZWO Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. IZB of via bijgaande QR code. Scan de code met uw telefoon. Deze QR code werkt niet via QR-scanner in de app van ING of ABNAMRO.

Volgende dienst is online:

28 februari 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost,
Oosterkerk Aalsmeer – YouTube of www.oosterkerk.tv
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,
Neem dan contact op met:
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl
Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

LIVE in de Dorpskerk

Vier deze LIVE viering in de kerk of thuis mee. Meld je vooraf aan of gebruik de online mogelijkheden.

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost