Eredienst Oosterkerk

Verder met de serie over Daniël

Zondag 28 februari gaan we in de kerkdienst verder met de serie over Daniël. Daniël 4 bevat een verhaal dat zelden in een kinderbijbel staat. Een grote boom waarin de dieren kunnen schuilen ziet Nebukadnezar in zijn droom. Die boom wordt omgehakt en Nebukadnezar leeft een tijdlang tussen de dieren. “Wat zullen de mensen wel niet zeggen”, hoor je wel eens. Wat kunnen mensen een ander hoog hebben! Maar wat kunnen mensen ook enorm negatief zijn over een ander. Over zichzelf zijn sommigen heel zelfverzekerd. Anderen denken juist heel minnetjes over zichzelf. Beide kanten komen terug in Daniël 4. In Matt 13:31,32 haalt Jezus deze droom aan en vertelt Hij hoe het koninkrijk van God bedoeld is.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Gezang 434 Alles wat adem heeft
Stil gebed Votum Groet
Kindermoment “Jezus wast de voeten van de leerlingen”
Projectlied
Gebed
Psalm 8

Psalm 8 Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Gebed
Daniël 4: 16-25

Psalm 139: 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben
Mattheüs 13: 31-32
Verkondiging “Wie zeggen de mensen dat ik ben?”
Latreia You Say (Luisterlied)
Dankgebed en voorbede
Opwekking 807 God van Licht
Zegen

Collecte voor deze week
Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.

De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en door de week, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL73 RABO 0380.1440.69 t.n.v. ZWO Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. missionair werk –voor iedereen een kerk of via bijgaande QR code.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken.
Namens de ZWO commissie, Remco Schreuders

Volgende dienst is online:
7 Maart 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost