Eredienst Oosterkerk

Meld je aan om aanwezig te zijn bij de eredienst van 14 maart

Vanaf zondag 7 maart mogen er weer 30 mensen naar de kerk! Wil jij in de kerk bij de dienst aanwezig zijn? Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier door op de knop hieronder te drukken:

Liturgie

Welkom en mededelingen
Psalm 122: 1, 3 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Stil gebed Bemoediging Groet
Aanvangstekst: Johannes 6: 48

Evangelische Liedbundel 119 Liefde was het, onuitputt’lijk
Gebed om vergeving
Woorden van leven: Efeziers 2: 4-10
Evangelische Liedbundel 203 Genade, zo oneindig groot
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment “Jezus belooft zijn vrede”
Projectlied
Johannes 6: 4-15

Gezang 361 De Heer zegt woorden van leven
Verkondiging “Het geheim dat je deelt”
Gezang 75: 1, 2 U kennen, uit en tot U leven
Dankgebed en voorbede
Onze Vader

Gezang 192: 1, 6 O kostbaar kruis, o wonder Gods
Zegen

Collecte voor deze week

Voor het kerkenwerk in de Oosterkerk, U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer.
U kunt het gewenste doel vermelden bij de opmerkingen, b.v. Videosysteem Oosterkerk; Jeugdwerk eigen wijk; Collectebonnen; muziekteams.
of gebruik de naast staande QR code.

Of voor diaconale projecten steunen, U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL95 RABO 0300 1205 16 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Diaconie
of gebruik de naast staande QR code.

Volgende dienst:
21 Maart 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. M.J. Zandbergen
21 maart 2021, Kidspraise: ’s middags om 16:30 uur, online samenkomst

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

LIVE in de Dorpskerk

Vier deze LIVE viering in de kerk of thuis mee. Meld je vooraf aan of gebruik de online mogelijkheden.

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost