Kerkdienst 4e advent Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Welkom en mededelingen
Hemelhoog 399 – Samen in de Naam van Jezus
Stil gebed, votum en groet
Gezang 122: 1 – Kom tot ons, de wereld wacht
Gebed
Opwekking 832 – Jezus overwinnaar
Gezang 122: 2, 5 – Kind dat uit uw kamer klein
Kindermoment
Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus – Lucas 2:22-40
Maria en Jozef gaan veertig dagen na de geboorte van Jezus met Hem naar de tempel. Daar zien Simeon en Hanna Jezus. Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is vervuld.
Advent Projectlied – God zal wonen bij de mensen
Gebed
Hemelhoog 270 Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Zacharia 1:8-17
Zacharia 6:12-13
Gezang 124: 1, 2, 3 Nu daagt het in het Oosten
Verkondiging: “Hoe lang nog… ”
Gezang 127: 1, 3, 7 Gaat, stillen in den lande
Dankgebed en voorbede
Collecte (meer info collecte, zie liturgie)
Op Toonhoogte 71: 1, 2, 5 In de stad van Koning David
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

LIVE in de Dorpskerk

Vier deze LIVE viering in de kerk of thuis mee. Meld je vooraf aan of gebruik de online mogelijkheden.

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost