Kerkdienst Eerste Kerstdag Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Joy tot he world Koor
Welkom en mededelingen
Gezang 138 Komt allen tezaam
Stil gebed, votum en groet
Gezang 143 Stille nacht
Still a bach christmas Koor
Gebed
Kindermoment
Nieuwe liedboek 486: 1, 2 Midden in de winternacht
Wijze mannen verwachten de nieuwe koning Mattheüs 2:1-12
wijze mannen uit een ver land zoeken naar de nieuwe koning: de pasgeboren koning van de Joden. Ze volgen zijn ster en ze vinden Jezus.
Advent Projectlied God zal wonen bij de mensen
Born is the light of the world Koor
Mattheüs 1:18-23 (NBV)
And His Name shall be called wonderful Koor
Jesaja 9:1-6 (NBV21)
Gezang 135: 1, 2 Hoor de eng’len zingen de eer
Mattheüs 2:1-2 (NBV)
Nieuwe Liedboek 506: 1, 2, 3 Wij trekken in een lange stoet
Mattheüs 2:3-6 (NBV)
Gezang 140: 1 Prijs de Heer, die herders prijzen
Mattheüs 2:7-11 (NBV)
Gezang 140: 2, 3 Geef de Koning van uw leven
Mattheüs 2:12-13 (NBV21)
Verkondiging: “Vrede op aarde, in mensen een welbehagen”
I have a dream Koor
Hemelhoog 679 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
One Candle Koor
Dankgebed en voorbede
Collecte (meer info collecte, zie liturgie)
Johannes de Heer 48 Ere zij God
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost