Kerkdienst Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Welkom en mededelingen
Hemelhoog 478 Gods volk wordt uitgeleid
Stil gebed, Bemoediging en groet
Aanvangstekst 1 Petrus 2:4
Psalm 149: 1,3, 5 Halleluja! laat opgetogen
Gebed van Verootmoedinging
Gezang 434: 1, 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Woorden van Leven: Filippenzen 2:14-18 (NBV21)
Gezang 428: 3, 4 Wat gij ook aan schatten
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment
Paulus komt op zee in een storm terecht Handelingen 27
Paulus reist op zee en komt in een storm terecht. Hij lijdt schipbreuk.
Marcel & Lydia Zimmer Op reis
Jesaja 5:1-7 (NBV21)
Psalm 80: 4, 5, 6 Gij hebt een wijnstok uitgegraven
Matteüs 21:33-44 (NBV21)
Gezang 252 Wat zijn de goede vruchten
Verkondiging “Zonder Israël niet volgroeid”
Psalm 118: 8 De steen, dien door de tempelbouwers
Dankgebed, voorbede
Onze Vader
Collecte (Meer informatie, zie liturgie)
Hillsong Wordship Cornerstone (tijdens de collecte)
Sela Gebed om zegen
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost