Kerkdienst Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Welkom en mededelingen
Op Toonhoogte 231 – Hier in Uw heiligdom
Stil gebed, Votum – Groet
Psalm 33: 1, 2 – Komt nu met zang en roert de snaren
Wet des Heren
Op Toonhoogte 182: 1, 2 – Genade zo oneindig groot
Schuldbelijdenis
Op Toonhoogte 182: 3 – Want Jezus droeg mijn zondelast
Genadeverkondiging
Op Toonhoogte 182: 4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
Kindermoment
Het voorbeeld van de tien meisjes – Matteüs 25:1-13
een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt.
Op Toonhoogte 498 – ‘k Heb Jezus nodig
Gebed om de opening van het Woord
Mattheus 25:1-13
Gezang 329 – Grote God, Gij hebt het zwijgen
Overdenking “De Bruidegom komt!”
Evangelische Liedbundel 395 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
Dankgebed en voorbede
Collecte (Meer informatie, zie liturgie)
Opwekking 889 – Dagelijks gebed (tijdens de collecte)
Gezang 297 – Toch overwint eens de genade
Zegen
Gezang 456: 3 – Amen, amen, amen!

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost