Kerkdienst Oosterkerk

De eerste dienst van het nieuwe jaar is online of via de tv te volgen

Het nieuwe jaar beginnen we op zondag 2 januari met een vertrouwde voorganger, ds. Jaap Haeck. Deze dienst is online te volgen en via de TV (kanaal 12 of 1389).

Welkom en mededelingen
Gezang 399: 1, 6 Wij loven U, o God belijden U als Heer
Votum, Groet
Psalm 48: 15
Psalm 145: 1, 4 O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal
Geloofsbelijdenis
Gezang 476: 1, 5 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Psalm 46
1 Timotheüs 1: 1-2, 12-17
Evangelische Liedbundel 174 Leid vriend’lijk Licht
Verkondiging: 1 Timotheüs 1: 17
Gezang 379: 1, 2, 6 O mijn ziele, looft den Here
Dankgebed en voorbede
Stil gebed
Onze Vader
Gezang 110 Het Lam, voor ons op aard’ geslacht
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost