Kerkdienst Oosterkerk

Kom gezellig naar de kerk, of volg de dienst online

Welkom en mededelingen
Gezang 457: 1, 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Stil gebed, Votum, Groet
Evangelische Liedbundel 254 Ere zij de Vader en de Zoon
In Memoriam Mw. van Tol-Postma
Gezang 293: 1, 2, 4 Wat de toekomst brengen moge
Geloofsbelijdenis van Nicea
Sela God is overal
Kindermoment
Handelingen 2:41-47 De eerste Christenen
Hemelhoog 705 Kinderen van de Vader
Gebed
Gezang 323: 1, 6 God is tegenwoordig, God is in on midden
Johannes 1:18
Johannes 14:6-17
Gezang 258 Halleluja, lof zij de Heer
Verkondiging “God is een Drie-enig God”
Hemelhoog 617 Tienduizend redenen
Dankgebed en voorbede
Gezang 255: 1, 3, 4 Ere zij aan God, de Vader
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

LIVE in de Dorpskerk

Vier deze LIVE viering in de kerk of thuis mee. Meld je vooraf aan of gebruik de online mogelijkheden.

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost