Kerkdienst Oosterkerk

Kom gezellig naar de kerk, of volg de dienst online

Welkom en mededelingen
Gezang 457: 1, 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Stil gebed, Votum, Groet
Evangelische Liedbundel 254 Ere zij de Vader en de Zoon
In Memoriam Mw. van Tol-Postma
Gezang 293: 1, 2, 4 Wat de toekomst brengen moge
Geloofsbelijdenis van Nicea
Sela God is overal
Kindermoment
Handelingen 2:41-47 De eerste Christenen
Hemelhoog 705 Kinderen van de Vader
Gebed
Gezang 323: 1, 6 God is tegenwoordig, God is in on midden
Johannes 1:18
Johannes 14:6-17
Gezang 258 Halleluja, lof zij de Heer
Verkondiging “God is een Drie-enig God”
Hemelhoog 617 Tienduizend redenen
Dankgebed en voorbede
Gezang 255: 1, 3, 4 Ere zij aan God, de Vader
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost