Kerkdienst Oosterkerk

Meld je aan als je in de kerk aanwezig wilt zijn bij de dienst

Via de knop hieronder kun je je aanmelden om aanwezig te zijn bij de kerkdienst

Welkom en mededelingen

Psalm 92: 1, 2, 3  Waarlijk, dit is rechtvaardig (staande)

Stil gebed  Votum en Groet

Intochtstekst: 1 Timotheüs 1: 17

Gezang 225: 1, 2  Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

Lezing van het gebod

Psalm 119: 6  O God, ik ben van harte zeer verblijd

Genadeverkondiging

Gezang 314: 1  Gij de gelooft, verheugt u samen

Gebed om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest

Kindermoment

Kids opwekking 312  Niet zonder Hem

Jesaja 6: 1-7

Openbaring 4 & 5

Gezang 460: 1, 3, 4  Loof de koning, heel mijn wezen

Verkondiging

Openbaring 4: 2b

Opwekking 236  Heilig, heilig, heilige

Dankgebed en voorbede

Onze vader

Gezang 114: 1, 3  Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen (staande)

Zegen

Lied:  In de hemel is de Heer

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost