Kerkdienst Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Welkom en mededelingen
Opwekking 527 – Licht in de nacht
Persoonlijk gebed
Woord van afhankelijkheid & groet
Inleiding
Jesaja 59:1-3 (NBG 51)
Jesaja 59:8-9 (NBG 51)
Gebed om ontferming
Jesaja 59:20-21 (NBG 51)
Psalm 130: 2, 4 – Zoudt Gij indachtig wezen
Kindermoment
Jezus en de duivel – Lucas 4:1-13
de duivel probeert Jezus te verleiden, maar hij slaagt daar niet in.
‘Beloften … !’
Gebed voor de kinderen
Evangelische Liedbundel 435 – ‘k Heb Jezus nodig …
Gebed om de Heilige Geest
Opwekking 689 – Spreek, o Heer door uw heilig woord
Lukas 2:21-39 (NBV 21)
Gezang 132: 1, 3 – Er is een roos ontloken
Verkondiging: ‘Mijn ogen hebben uw heil gezien’
Gezang 68 – Zo laat Gij, Heer, uw knecht
Lofprijzing, dank en voorbeden
Collecte (Meer informatie, zie liturgie)
Gezang 136: 2, 3, 4 – Nog is de glans verborgen
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

LIVE in de Dorpskerk

Vier deze LIVE viering in de kerk of thuis mee. Meld je vooraf aan of gebruik de online mogelijkheden.

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost