Kerkdienst Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Welkom en mededelingen
Opwekking 527 – Licht in de nacht
Persoonlijk gebed
Woord van afhankelijkheid & groet
Inleiding
Jesaja 59:1-3 (NBG 51)
Jesaja 59:8-9 (NBG 51)
Gebed om ontferming
Jesaja 59:20-21 (NBG 51)
Psalm 130: 2, 4 – Zoudt Gij indachtig wezen
Kindermoment
Jezus en de duivel – Lucas 4:1-13
de duivel probeert Jezus te verleiden, maar hij slaagt daar niet in.
‘Beloften … !’
Gebed voor de kinderen
Evangelische Liedbundel 435 – ‘k Heb Jezus nodig …
Gebed om de Heilige Geest
Opwekking 689 – Spreek, o Heer door uw heilig woord
Lukas 2:21-39 (NBV 21)
Gezang 132: 1, 3 – Er is een roos ontloken
Verkondiging: ‘Mijn ogen hebben uw heil gezien’
Gezang 68 – Zo laat Gij, Heer, uw knecht
Lofprijzing, dank en voorbeden
Collecte (Meer informatie, zie liturgie)
Gezang 136: 2, 3, 4 – Nog is de glans verborgen
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost