Kerkdienst Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Welkom en mededelingen
Opwekking 334 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Stil gebed, votum en groet
Gezang 304 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Opwekking tot de liefde
Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God
Kindermoment
Jezus en de Sabbat Lucas 6:1-11
Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over de sabbat.
Kinderopwekking 222 Alles is anders
Gebed
Mattheus 6:25-34
Evangelische liedbundel 58 Zoek eerst het koninkrijk van God
Verkondiging “Zoek eerst Mijn koninkrijk”
Nieuwe Liedboek 864: 1, 2, 4 Laat ons de Heer lofzingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Collecte (Meer informatie, zie liturgie)
Opwekking 769 Bouw Uw Koninkrijk (tijdens de collecte)
Nieuwe Liedboek 416 Ga met God
Zegen
Johannes de Heer 982 Ga nu heen in vrede

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost