Kerkdienst Oosterkerk

Kom de dienst bijwonen in de kerk, of kijk en/of luister live mee vanaf huis

Welkom en mededelingen
Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer
Bemoediging en groet
Gebed
Psalm 72: 1, 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
De zegen voor de Israëlieten Numeri 6:22-27
God vertelt hoe Aäron en de andere priesters het volk van Israël moeten zegenen.
Kinderopwekking 185 De Here zegent jou
Jesaja 43:16-21
Gezang 249: 1, 2 Wij leven van de wind
Mattheüs 6:25-34
Gezang 249: 3 Wij teren op het woord
Verkondiging
Gezang 49: 1, 4, 6, 12, 14 De vogels van de bomen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Collecte (Meer informatie, zie einde liturgie)
Opwekking 874 Uw trouw (tijdens de Collecte)
Opwekking 40 Zoekt eerst het koninkrijk van God
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost