Kerkdienst Oosterkerk Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken we het sterven van Jezus

2 minuten voor de dienst worden we stil en bereiden ons in stilte voor
Welkom en Mededelingen
Gezang 182: 1 – Jezus, leven van ons leven
Stil gebed – votum – groet
Gebed om verlichting met de Geest
Gezang 178: 1 – Jezus, om uw lijden groot
Johannes 18:28-32
Gezang 181: 1 – Noem de overtreding mij
Johannes 18:33-36
Gezang 178: 7 – Om het woord van godlijk recht
Johannes 18:37-40
Psalm 62: 3 – Mijn haters sloten zich aaneen
Johannes 19:1-5
Sela – Zie de mens
Johannes 19:6-17
Sela – Via Dolorosa
Johannes 19:18-22
Gezang 189: 1, 2 – Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
Johannes 19:23-30
Evangelische Liedbundel 114: 1, 2 – Als ik in gedachten sta
Johannes 19:28-30
De Paaskaars wordt gedoofd. We zijn 2 minuten stil
Johannes 19:31-37
Overdenking: “Zie, de Mens”
Gerald Troost – Wat je ook gedaan hebt
Dankgebed en voorbeden
Gezang 182: 6 – Dank zij U, o Heer des levens
Zegen

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost