Kerkdienst Witte Donderdag Oosterkerk

Vandaag is het Witte Donderdag. Vier jij deze dienst met ons mee?

Deze digitale liturgie, alleen gebruiken tijdens het meevieren, tijdens de livestream. In de kerkzaal zelf, zijn er papieren liturgie aanwezig

Welkom
Gezang 177: 1 – Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Stil gebed, Votum, Groet
Mattheüs 21:1-5 NBV 21
Mattheüs 26: 17-20 NBV 21
Nieuwe Liedboek 395: 1 – Op de avond, toen de uittocht
Gebed van Israël bij het begin van Pesach
Evangelische Liedbundel 290: 3 – Uw bloed, het raakt de lippen aan
Exodus 12:11b-14a, 17 NBV 21
Psalm 113: 1, 2 – Prijst, hallelujah, prijst den HEER (uit de kleine Hallel)
Exodus 12: 26-28 NBV
Psalm 62: 1 – Mijn ziel is stil to God mijn Heer
Mattheüs 26:20-25 NBV
Psalm 116: 5 – O ‘k heb geloof, ik wist het wel (uit de grote Hallel)
Gezang 182: 1 – Jezus, leven van ons leven
Psalm 116: 2, 3 – Toen de benauwdhied dreigend op mij viel
Gezang 182: 2 – Gij die alles hebt gedragen
Mattheüs 26:26-28 NBV
Gebed
Nodiging
Viering Heilig Avondmaal
Psalm 117 (Evangelische Liedbundel 30) – Looft de HERE, alle gij volken
Psalm 118: 1 – Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen
Gezang 192: 2 – Bewaar mij dat ik roemen zout
Meditatie “Alleen Hij wordt gebroken”
Psalm 118: 8, 9 – De steen, dien door de tempelbouwers
Mattheüs 26:30-32 NBV
Dankgebed, voorbede
Zegen
Gezang 187: 1 – Daar gaat een lam en draagt de schuld

Nodig vrienden uit

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost