Collectebonnen


Vel 20 x € 1,00
€ 20,00
Vel 20 x € 1,50
€ 30,00
Vel 20 x € 2,50
€ 50,00
Vel 20 x € 5,00
€ 100,00
Totaal


Toelichting

Er zijn collectebonnen te koop die voor alle collecten in onze gemeente te gebruiken zijn. Giften aan de kerk zijn zo aftrekbaar op de inkomstenbelasting. 

  • Bestel eenvoudig en snel via het bestelformulier op deze pagina.
  • Verder kunt u collectebonnen bestellen door storting van het bedrag overeenkomend met dat wat u aan bonnen (20 stuks per vel) wenst te ontvangen. U doet dit op rekening: Rabobank NL08 RABO 0300 1421 61, t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Aalsmeer met vermelding van de gewenste aantal vellen en soort bon(nen). De collectebonnen worden u vervolgens toegezonden.
  • Tot slot kunt u collectebonnen verkrijgen d.m.v. een bestelformulier. Een ingevuld bestelformulier kunt bij één van de Kerkrentmeesters inleveren.

Belastingaftrek wanneer?

Uw bijdrage via kerkbalans, collectebonnen of giften komen in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Indien u schenkt per periodieke gift bestaan aanvullende mogelijkheden tot belastingaftrek. Zie overeenkomst periodieke gift en lees meer informatie op de website van de PKN.

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost