Lidmaatschap bijdrage

De bijdrage 2024 voor doopleden bedraagt € 17,00 per persoon en voor belijdende leden € 22,00 per persoon.

Waarvoor...

De Hervormde Gemeente Aalsmeer maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze overkoepelende organisatie draagt zorg voor het landelijk beheer en administratie. Uw bijdrage voor dit deel van het werk in de kerk wordt, inclusief de bijdrage van € 2,00 voor het muziekfonds, apart van u gevraagd.

Onze Hervormde Gemeente in Aalsmeer kent ook opgedragen leden. Deze leden zijn binnen de landelijke organisatie van de PKN niet bekend. In voorkomende situaties vragen wij u in overweging te nemen, uw totaalbedrag te verhogen met een door u te kiezen bedrag per opgedragen gezinslid als bijdrage voor de kosten van het plaatselijk beheer en administratie.

Het totaalbedrag voor uw gezin/huishouden bedraagt dan het aantal leden maal de geldende bijdrage eventueel inclusief een bijdrage voor opgedragen leden.

Hoe kunt u bijdragen?

In juni krijgen alle (doop en belijdende) leden van de Hervormde Gemeente Aalsmeer een brief met daarin het totaalbedrag van het gezin/huishouden en een betalingskenmerk.

Belastingaftrek wanneer?

Uw bijdrage via kerkbalans, collectebonnen of giften komen in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Indien u schenkt per periodieke gift bestaan aanvullende mogelijkheden tot belastingaftrek. Zie overeenkomst periodieke gift en lees meer informatie op de website van de PKN.

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost