Vrijwillige bijdrage

Hier vindt u informatie over de jaarlijkse actie Kerkbalans, één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze gemeente. Voor 2019 kunt u uw toezegging ook digitaal doen. Lees hieronder verder over kerkbalansactie 2019.

Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk”

Onder het motto “Geef voor je kerk” wordt ook in 2019 weer in Aalsmeer de actie Kerkbalans gehouden. De kerk wil een plaats zijn die wijst op God en Zijn liefde, en hiermee inspiratie meegeeft voor het leven van alle dag. Samenkomend rond het Woord, in samenzang of gebed, in het gesprek of met een hand op een schouder in het uitdelen van de bloemen na de dienst of de toevallige ontmoeting op straat: De kerk leeft! Voor het functioneren van de kerk zijn vele mensen actief, zowel predikanten als medewerkers als vrijwilligers. Onze kerkgebouwen zijn het dak boven ons hoofd, een beetje ons huis. Om dat alles ter beschikking te hebben, is geld nodig. Geld voor salarissen, voor onderhoud, voor verwarming en licht. Daartegenover moeten inkomsten staan, waarvan de opbrengst van de actie Kerkbalans een groot deel uitmaakt. We hopen dus van harte op uw en jouw bijdrage, waarvoor we u en jou van te voren zeer danken!

Hoe kunt u bijdragen?

Om bij te dragen zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Deelnemen aan Kerkbalans online, dat ook dit jaar weer wordt aangeboden. Klik hier voor toegang tot het online formulier. Makkelijk voor u en prettig voor de vele vrijwilligers die elk jaar weer Actie kerkbalans uitvoeren!
  • Schenken op basis van een onderhandse of notariële akte. Klik hier voor een toelichting.
  • Deelnemen aan de normale Actie Kerkbalans in het begin van 2019, waarbij u een papieren toezeggingsformulier krijgt aangeboden. Dat gebruikt u als u geen gebruik maakt van een van beide bovenstaande mogelijkheden. De bijbehorende folder die u uitgereikt krijgt kunt u ook hier downloaden.
  • Overmaken van uw bijdrage aan de kerk op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Hervormde Gemeente Aalsmeer onder vermelding van Kerkbalans 2019.

Belastingaftrek wanneer?

Uw bijdrage via kerkbalans, collectebonnen of giften komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Indien u schenkt per periodieke gift bestaan aanvullende mogelijkheden tot belastingaftrek. Zie overeenkomst periodieke gift en lees meer informatie op de website van de belastingdienst.

Toezegging kerkelijke bijdrage

Contactgegevens

Toezegging

Betaalwijze

Acceptatie en verzending

Toelichting

  1. Vul uw eigen contactgegevens in.
  2. Geef aan welk bedrag u totaal wilt toezeggen. 
  3. Vul uw lidcode in. Deze staat boven uw naam in de aanhef van de brief die u ontvangen heeft. We vragen uw lidcode als extra veiligheidscontrole.
  4. Geef de voorkeur van uw betaalwijze aan en in welke termijnen.
  5. Vul uw IBAN-bankrekening in.
  6. Vink aan dat u akkoord gaat en verzend het formulier

We danken u hartelijk voor uw toezegging,

Team kerkrentmeesters.

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

Bankrekening:
NL08 RABO 0300 1421 61

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost