Avondmaal collecte 16 januari 2022

lepra ….door een huidziekte onrein…..

De Avondmaal collecte van 16 januari 2022 is bestemd voor de Leprazending.

….door een huidziekte onrein…..

In het Nederlands Dagblad schreef Henno Couprie Directeur Leprazending afgelopen maand over lepra in de bijbel, aan de hand van het verhaal van Shabnam:
Koning Willem-Alexander ontving afgelopen maand het eerste exemplaar van de nieuwe Bijbelvertaling voor de 21ste eeuw, de NBV21.
Als u daarin leest, ontdekt u een opmerkelijke wijzigingen ten opzichte van de NBV van 15 jaar geleden. Daarin gebruikten de vertalers het – destijds nieuw geïntroduceerde – woord ‘huidvraat’. Nu is dat vervangen door ‘een huidziekte die onrein maakt’. Zo’n feitelijke beschrijving is misschien onwennig, maar wel een verbetering. De leprazending heeft bij de vertalers gepleit voor aanpassing van het woord ‘huidvraat’ omdat het onnodig afschuw wekt. Zo’n woord kan de angst en afschuw voor mensen met lepra versterken. Maar hoe we de ziekte ook noemen; melaatsheid, lepra, huidvraat, ziekte die onrein maakt, en welke Bijbelvertaling u ook leest, waar het werkelijk om gaat en wat mij in elke vertaling raakt is: hoe Jezus hiermee omgaat. Hij is niet angstig. Hij wijst niet af. Hij is vanuit Zijn hart met ontferming bewogen. Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein.

Marcus 1 vers 40 in NBV21. Jezus ziet de man, Hij komt in actie, raakt hem aan, geneest en reinigt hem. Het is hartverwarmend dat mensen vanuit Nederland hun handen uitstrekken
naar de meest kwetsbaren, naar mensen met lepra. Door uw steun worden velen gezien, aangeraakt, genezen en weer aanvaard. Zo mogen we samen voortzetten wat Jezus begon.
Samen verslaan we lepra voorgoed. Shabnam – Leprazending

U kunt uw collecte overmaken op de bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Lepra, of onderstaande QR code te gebruiken. De diaconie verdubbelt de collecte tot maximaal €2500,=.

De QR codes kunt u scannen met uw telefoon. (NB: Ze werken niet via de QR scanner in de app van de ING of ABNAMRO bank.)

Namens de diaconie, Remco Schreuders

Deel met vrienden

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost