Beleidsplan wijk Dorp 2020-2024

Hoe staat het ervoor? Versie 5
  • 17 februari 2020
  • 21:00

Beleidsplan- Hoe staat het ervoor? (Versie 5, 17 februari 2020)

In het vijfde bericht over de inzichten vanuit de beleidsavonden meer over het inzicht God (Vader), Zoon en Heilige Geest:
Het woord ervaren gebruikte jullie vaak. We zien graag oprechte emoties bij elkaar in het volgen van Jezus. Met elkaar delen hoe wij Gods hulp aanvaarden in onze eigen levens is iets dat we ook vaker willen doen. Iemand zei hierover: “Uiteraard geldt dat dit voor ieder weer anders is hoe je dat doet. Maar voorleven en goed zijn voor je naaste mag best samen gaan met vertellen over je geloofsleven aan je naaste. Dat laatste wil ik vaker doen”.
Zoals geschreven in het vorige bericht. Eind februari bespreekt de kerkenraad het concept beleidsplan. Na een akkoord van de kerkenraad leggen zij het concept plan voor aan de gemeente middels een gemeenteavond. Die informatie volgt eind februari.

De beleidscommissie
Theo Maarsen, Menno Peters en Jeroen Vollmuller

Beleidsplan- Hoe staat het ervoor? (Versie 4, 9 februari 2020)

In de vorige berichten lichtten we zes inzichten van de beleidsavonden toe. In dit bericht leest u meer over de inzichten Imago, Innovatie en het kerkgebouw.

Imago

Het beeld dat de wereld van ons heeft als christenen of als gemeente is soms negatief. Wij willen dat beeld positief beïnvloeden zo gaf u aan. Door een open en oprechte interesse te tonen voor de levens van andere christenen en niet-christenen op een behulpzame en liefdevolle wijze zonder oordeel.

Innovatie

Ons denken vernieuwen of er ook eens anders naar kijken. Je vraagt je misschien af: “Waarom zou je dat doen, het gaat toch goed zo?” Het is nodig onszelf te vernieuwen om aantrekkingskracht te behouden en van betekenis te zijn en te blijven.

Kerkgebouw

De Dorpskerk is een zeer bekend gebouw en het is duidelijk waarvoor het dient. Het gebouw kent een lange historie, dat kan anderen helpen om te beseffen dat het verhaal dat we daar vertellen al eeuwenlang voor veel mensen van levensbelang is geweest.

Het beleidsplan is nu gereed in concept. Eind februari bespreekt de kerkenraad dit concept. We houden u op de hoogte.

Volgende week berichten we u meer over het laatste inzicht van de tien: God, zoon en Heilige Geest ervaren, met name het ervaren is door jullie veel genoemd.

De beleidsplan commissie
Jeroen Vollmuller, Theo Maarsen en Menno Peters

Beleidsplan- Hoe staat het ervoor? (Versie 3, 2 februari 2020)

We delen deze week opnieuw drie inzichten vanuit de Beleidsavonden gehouden met de gemeenteleden (zie figuur). In dit bericht de drie inzichten Samenwerken, Communicatie en Veilig & Gunnen.

Samenwerken

Het is nodig om samen te werken. Vooral op drie vlakken:
1. Met elkaar in de gemeente;
2. Met Wijk-Oost;
3. Met de andere kerken in Aalsmeer.

Bekendmaken van het evangelie kan Wijk Aalsmeer Dorp niet meer alleen. In deze wereld kunnen geen grenzen meer bestaan tussen kerken en geloofsgemeenschappen van Jezus Christus.

Communicatie

Er gebeurt veel in de gemeente. Iedereen daarvan op de hoogte houden en betrokken te houden daarvoor is goede communicatie belangrijk. Het gaat hier om de communicatie als gemeente, teams en kerkenraad. Onderlinge communicatie kan niet worden opgelegd en ontstaat meer vanuit goede samenwerking.

Veilig & Gunnen

Elkaar iets gunnen en je veilig voelen om je geloof te delen of te uiten. Onuitgesproken of uitgesproken afwijzing voelt als een oordeel. U vertelde ons dat uw droom is: We kijken naar elkaar en zien hoe waardevol de ander is. Iedereen is welkom, we gunnen elkaar de ruimte, zonder oordeel, om te zijn. Dit mogen we met elkaar waarmaken.

Volgende week een toelichting op de inzichten Imago, Innovatie en het Kerkgebouw.

De beleidsplan commissie
Jeroen Vollmuller, Theo Maarsen en Menno Peters

Beleidsplan- Hoe staat het ervoor? (versie 2 27 januari 2020)

Vorige week deelden we met u de 10 inzichten vanuit de beleidsavonden. (zie figuur ). U vertelde ons uw dromen voor de gemeente. Zoals betekenisvol zijn voor iedereen die Jezus wil leren kennen. Het goede nieuws is dat er veel gebeurt in onze gemeente om het evangelie bekend te maken. Het jeugdwerk, de diensten in het zorgcentrum , de tentdienst, de wekelijkse erediensten, de zangavonden, Check-In, de Bijbelstudies, Aalsmeer over Hoop evenementen, de Israël reis, de diaconale projecten, het kampwerk en ga zomaar door. Toch is er nog ruimte om meer mensen te bereiken. Maar eerst dankbaarheid voor zoveel goeds dat er al is. Nu dan toelichting op nog 2 inzichten, Stabiliteit, Bespiegelen & Overdenken.

Stabiliteit- de afgelopen 15 jaar zijn we stabiel geworden als gemeente. Prediking, diensten de omgang met elkaar en het gemeenteleven is stabiel en goed georganiseerd. De afgelopen jaren is hier bewust aan gewerkt door de voorgangers, kerkenraad en gemeenteleden. Deze stabiele situatie geeft rust en vrede in de gemeente. Dit is belangrijk om lief en leed met elkaar te kunnen delen.

Bespiegelen & Overdenken- druk, druk, druk… we erkennen dat we in tijden leven waarin we dit vaak zeggen. In de gemeente, zo vertelde u ons, is behoefte aan tijd nemen voor bespiegeling en overdenking. Tijd doorbrengen in de nabijheid van God. We zijn een ondernemende gemeente waar veel te doen is. Dat kan op gespannen voet staan met elkaar. Tijd doorbrengen met en in de nabijheid leven van God lukt dan ook niet iedereen. Of zoals iemand het zei: “in stilte bij God zijn, wat moet ik dan precies doen?” De drukte van het bestaan overstijgt Gods stem zo zei u in allerlei bewoordingen. Bespiegeling en Overdenking helpen om dichtbij God te kunnen leven. U vertelde ons meerdere mogelijkheden. Dit kan zijn in gebed, in stilte, in aanbidding, bijbel lezen, studeren, luisteren of iets anders dat maakt dat we Gods stem weer kunnen verstaan in de drukte van het bestaan.
Volgende week een toelichting op de inzichten Samenwerken, Communicatie, Veilig & Gunnen.

De beleidsplan commissie
Jeroen Vollmuller, Theo Maarsen en Menno Peters

Beleidsplan wijk Dorp 2020-2024, hoe staat het ervoor?(versie 1 20 januari 2020)

In oktober en november hebben we bijna 50 gemeente leden gesproken op 7 beleidsavonden. Het waren avonden waar u allen openhartig ons mooie en betekenisvolle inzichten hebt gegeven. Daarvoor heel veel dank. De kerkenraad informeerden we vervolgens in december. Nu zijn we in gesprek met de kerkenraad hoe we deze inzichten kunnen gebruiken. De koers van de gemeente voor de komende jaren beschrijven we vervolgens in een plan. U ontvangt dit plan allen en krijgt ook gelegenheid erop te reageren. We informeren u zodra we zover zijn.

Allereerst het opvallendste inzicht dat u ons bijna allemaal vertelde. Velen hebben het verlangen om van betekenis te zijn voor mensen die Jezus Christus willen leren kennen. Of zoals iemand het zei: “we zijn zo met ons zelf bezig in de gemeente, vergeten we niet dat er ook nog een wereld daarbuiten is. Kunnen we als gemeente niet wat vaker naar buiten kijken wat daar gaande is en wat daar nodig is? Kunnen we van betekenis zijn voor anderen en zo kans krijgen de rijkdom van het evangelie met hen te delen”.
Een ander belangrijk inzicht is dankbaarheid. U gaf in allerlei bewoordingen aan dankbaar te zijn voor waar we nu staan als gemeente: geliefd en geroepen door God. Dankbaarheid voor de stabiliteit, het omzien naar elkaar, de warme gemeente, voor de vele vrijwilligers die de vele activiteiten organiseren, de vele jongeren die onze gemeente heeft, de zorg en diensten voor de ouderen, de vele teams die goed georganiseerd zijn.
Dit zijn twee belangrijke inzichten vanuit de beleidsavonden. We vonden in totaal 10 inzichten in de figuur hieronder ziet u ze staan.

Volgende week lichten we de andere inzichten toe.

De beleidsplan commissie
Jeroen Vollmuller, Theo Maarsen en Menno Peters

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

Bankrekening:
NL08 RABO 0300 1421 61

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost