Check-In Bijbelmarathon 2020

De hele Bijbel doorlezen in 80 uur! Update zondagavond 20.00 uur
  • 2 januari 2020
  • 22:53

Donderdag 2 januari 2020 begon om 12.00 uur de Check-In Bijbelmarathon. In 80 uur de Bijbel doorlezen. Van jong tot oud zal een ieder een gedeelte van de Bijbel voor haar/zijn rekening nemen. In de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan is een gezellige plek gemaakt waar veel Bijbels zijn neergelegd zodat je zelf kunt kiezen uit welke bijbel vertaling je wilt lezen. 80 uur aan-één-gesloten wordt er gelezen. Dus ook tijdens de nacht gaat men gewoon door. Wilt u/jij ook nog even een stukje meelezen, dan bent u/jij van harte welkom. Je hoeft je niet vooraf op te geven, gewoon binnenlopen een Bijbel pakken en een stuk meelezen. Naar verwachting zal men zondagavond rond 20.00 uur afsluiten met het lezen van Openbaringen 22.

Donderdagavond 22.00 uur was men bij Numeri 11.

Vrijdagmorgen om 09.00 uur was men al gevorderd tot 1 Samuel 20. Ze zijn goed op weg misschien beginnen zij vandaag nog wel met de Psalmen.

Het is nu vrijdag 21.00 uur en er is behoorlijk doorgelezen. Samuel 1 en 2, 1 en 2 Koningen, 1 Kronieken zijn gelezen en wij zijn nu bij 2 Kronieken 32. Het zijn niet de dikste boeken Ezra, Nehemia Esther en Job, maar of wij vanavond nog de Psalmen halen dat betwijfel ik. Maar wij liggen aardig op schema.

Zaterdagavond 18.00 uur en het einde van het oude testament komt langzamerhand in zicht. Wij zijn bij Ezechiël 35. Er zal dus behoorlijk doorgelezen moeten worden. Naar verwachting zal vanavond nog begonnen worden met het nieuwe testament.

Om 23.30 uur is het oude testament afgesloten en wordt begonnen met het nieuwe testament. Nog net voordat de zondag begonnen is. Er is nog ruim 20 uur over voor het lezen van het nieuwe testament.

Zondagavond 5 januari 2020 20.00 uur
Het zit er op. De laatste verzen zijn gelezen. Wij kunnen terugkijken naar een mooi evenement.

 

Openbaring 22:1

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.
2. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
3. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,
4. en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
5. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.
6. En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.
7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.
8. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien.
9. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.
10. En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.
12. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
13. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
14. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
15. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
16. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
19. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.
20. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
21. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

 

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

Bankrekening:
NL08 RABO 0300 1421 61

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost