Collecte Israël-zondag

Uw gift voor projecten in Israël

De collecte voor as 3 oktober is bestemd voor twee goede doelen voor Israël. Eén deel gaat naar de organisatie ‘Christenen voor Israël’. Deze organisatie zet zich in om kennis over Israël te verspreiden. Het is belangrijk om goede informatie te geven over Israël, om weerstand te bieden voor de steeds weer oplaaiende Jodenhaat én om de kerk te helpen om te blijven bij de boodschap van Gods Koninkrijk. Er worden verschillende projecten gesteund. U vindt deze informatie op de website www.christenenvoorisrael.nl

De andere helft van de opbrengst van deze collecte is bestemd voor een project van Kerk in actie, nl ‘Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen’.
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

Draagt u deze beide goede doelen voor Israël een warm hart toe, dan kunt u uw financiële bijdrage in de collectezak doen of overmaken naar het IBANnr van de Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v Israël. Onderstaande QR-code is ook te gebruiken.
Hartelijk dank voor uw gift!
Namens de diaconie, Margriet van Klinken

 

Deel met vrienden

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost