Collecte Missionair Werk

Collecte 21 januari 2024

Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als ‘Hoe ontdekken we
samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het
Evangelie goed nieuws is voor iedereen.

Van harte aanbevolen.

Zendingscommissie
Hervormde
Gemeente
NL73 RABO 0380 1440 69
ovv ZWO 2023

Deel met vrienden

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost