Coronacollecte

geven en delen met degenen die het echt nodig

Wellicht hebt u afgelopen zondag (of op een later tijdstip) ook thuis de kerkdienst meebeleefd. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen als gemeente in ons vertrouwde kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen en ontmoeten…

Een wezenlijk onderdeel van de eredienst is ook de collecte. Hiermee kunnen we onze dankbaarheid tonen door een stukje van de rijkdom die we van Hem hebben mogen ontvangen terug te geven en te delen met degenen die het echt nodig hebben. Zeker in deze onzekere tijd waarin we ons tijdens de Coronacrisis bevinden.

Na overleg met het college van Kerkrentmeesters en de Diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke diensten mogelijk zijn, gemeenteleden de mogelijkheid te geven via het bankrekeningnummer (NL08 RABO 0300 1421 61) van de Hervormde Gemeente Aalsmeer een bedrag over te maken. Dit kunt u doen onder vermelding van “Coronacollecte”.

De opbrengst hiervan zal gedurende deze periode volledig bestemd zijn voor degenen die het hardst getroffen zijn tijdens de crisis. Dit kan zowel plaatselijk zijn als buiten de gemeente- of zelfs landsgrenzen. Hoe we als Gemeente deze giften precies zullen besteden en uitgeven weten we zelf ook nog niet, maar we zullen u daarvan uiteraard op de hoogte blijven houden.

Daarnaast zullen de specifieke diaconale collectes ook doorgaan en onder uw aandacht gebracht blijven worden.

We hopen u snel weer te mogen begroeten in ons eigen kerkgebouw, maar tot die tijd wensen we u Gods onmisbare zegen en kracht toe.

Hartelijk groet,

Namens uw Kerkrentmeesters en de Diaconie

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost