Pastorale brief PKN

Fragmenten uit de pastorale brief van de PKN voor zondag 7 juni
  • 3 juni 2020
  • 12:00

Hierbij een aantal fragmenten uit de pastorale brief van de PKN

Diepe sporen

De coronacrisis trekt diepe sporen. De hele wereld zucht onder deze pandemie. Zo’n 350.000 geregistreerde doden zijn er wereldwijd al te betreuren. En hoevelen zullen er nog volgen? Ook het samenleven is ontwricht: veel mensen lijden in toenemende mate onder het sociale isolement.

Ook aan de kerk gaat de crisis niet voorbij. Sinds 16 maart zijn er alleen nog online diensten. Pastoraat kan slechts op afstand plaats vinden. En nu blijkt ook samenzang voorlopig niet meer verantwoord te zijn. Dit alles raakt ons diep.

De coronacrisis zet ons stil. Letterlijk: de samenleving is stilgevallen. Met alle gevolgen van dien. De crisis zet ons ook op een andere manier stil. De toekomst blijken we niet in onze hand te hebben. Ze is maar heel beperkt maakbaar. We ervaren hoe kwetsbaar we zijn. Het virus heeft geleid tot een herwaardering van veel beroepen. We beseffen ineens welke waarden ertoe doen: doe-eens-lief, niet-alleen, zie om naar elkaar, alleen samen….

Heilige Geest

Het virus verwoest en ontwricht het leven. Maar het houdt ons ook een spiegel voor: hoe is onze levensstijl? Hoe gaan we om met elkaar en met onze planeet? Waar hebben we grip op? Welke waarden doen er wezenlijk toe? Het is goed om deze vragen komende zondag expliciet, coram Deo, voor Gods aangezicht aan de orde te stellen. De Pinksterpreek van Petrus riep bij de toehoorders van toen vergelijkbare vragen op. De Heilige Geest inspireert en corrigeert!

Nieuwe normaal

We ervaren maar al te zeer dat dit niet ‘het nieuwe normaal’ is. Integendeel. We zien uit naar de tijd waarop we onbeperkt met elkaar kunnen samen komen en samen weer uit volle borst kunnen zingen. De Heilige Geest wakkert dit verlangen aan door het vergezicht van het moment waarop God alles en in allen zal zijn. Ook al kunnen we de komende tijd niet samen zingen, samen bidden kunnen we wel. Zingen en bidden liggen dicht bij elkaar. Liederen zijn ook gebeden. Psalm- en liedteksten kunnen in de komende diensten als gebed worden uitgesproken. De melodie kan hierbij gespeeld worden. Het opschrift boven deze brief is gekozen uit het prachtige pinksterlied Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. De melodie van Johann Sebastian Bach maakt het lied extra feestelijk. Het lied is een en al aanbidding, dank en gebed. Het zou mooi zijn om komende zondag in uw dienst dit lied te laten klinken en de woorden van couplet 6 als gebed uit te spreken:

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods Naam.
(Lied 672:6)

Ik wens ons allen gezegende diensten toe!
Namens het moderamen van de generale synode
dr. René de Reuver, scriba

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

Bankrekening:
NL08 RABO 0300 1421 61

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost