Speciale nieuwsbrief

Van Paul Stroes, voorzitter Algemene Kerkenraad
  • 17 maart 2020
  • 22:59

Beste gemeenteleden

Wat zijn we in een soort rollercoaster beland. Wat zijn het onzekere en soms ook angstige tijden. Het coronavirus, waar we enkele maanden geleden nog nooit van hadden gehoord, anders dan dat het iets lokaals was in China, heeft ook Europa, Nederland en zelfs Aalsmeer bereikt.

Corona raakt ons allemaal

En wat is de impact groot. In de eerste plaats voor de personen die ernstig ziek zijn geworden. En voor hun familieleden. Voor de zorgverleners, die dreigen overbelast te raken, die zelf risico lopen.

Voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, of mensen die al verzwakt zijn. Een groep mensen voor wie de begrijpelijke en noodzakelijke oproep tot sociale terughoudendheid een grote impact heeft.

Voor mensen die hun baan kwijtraken omdat bedrijven failliet gaan en zich afvragen hoe zij het gezin kunnen blijven onderhouden.

Voor kinderen, die de zorg en angst voelen bij hun ouders, maar misschien niet begrijpen wat er precies speelt en de gevolgen niet kunnen overzien.

Misschien kunnen we ons allemaal wel iemand voor de geest halen die nu worstelt met de gevolgen van deze ongekende crisis. Iemand binnen onze eigen Gemeente, of iemand buiten onze Gemeente. Misschien bekruipt u dan ook wel het gevoel van onmacht….. “ wat kan ik doen?”, wetende dat we nu met zoveel restricties te maken hebben.

Hoe kunnen we het verschil maken

Ik denk dat dit een tijd is waarin wij als Gemeente van onze Here Jezus meer dan ooit het verschil kunnen en moeten maken. Dat kunnen we in de eerste plaats doen door hele praktische zaken.

Door oog te hebben voor alleenstaanden, binnen en buiten onze Gemeente. Bel deze mensen eens op. Steek ze een hart onder de riem.

Door zorg te verlenen aan ouderen, die de deur niet meer uit durven te gaan. Door boodschappen voor hen te doen bijvoorbeeld.

Door een bosje bloemen te brengen bij zorgverleners, om duidelijk te maken dat we oog hebben voor alle inspanningen die zij moeten leveren en te tonen dat we daar dankbaar voor zijn.

Voor andere mensen, die u om welke redenen dan ook op het oog heeft……..

Zo kunnen we nog veel meer dingen bedenken om van betekenis te zijn voor andere mensen.

Bidden

Van betekenis zijn. Dat kunnen we zijn, juist ook door gebed.

Op woensdag 18 maart is het “Dag van Nationaal Gebed”. Morgen zullen om 9,12,15 en 19 uur via een livestream van de EO-gebedsblokken worden uitgevoerd. Daar omheen worden Christenen opgeroepen 24 uur lang te bidden, om onze zorgen neer te leggen bij onze God. Om zieken en hun zorgverleners te zegenen. Om ons vertrouwen uit te spreken in God, hem te prijzen en hem ook te danken voor alle goede dingen in ons leven.

Binnen onze Gemeente zijn onze wijkpredikanten met hun teams aan het nadenken hoe wij als Gemeente toch kunnen samenkomen rondom Gods Woord. Niet door fysiek samen te komen, maar op andere manieren.  Het is mooi te zien hoe afgelopen zondag via een livestream beide predikanten “de huiskamer” in kwamen, met een mooie overdenking en waarbij zelfs de band ook nog een bijdrage kon leveren. Nagedacht wordt ook hoe we juist in deze tijd “het omzien naar elkaar” verder kunnen versterken, hoe we zorgen dat niemand vergeten wordt in deze moeilijke tijd.

Laten wij morgen en in onze andere gebeden ook bidden om Gods Zegen, kracht en leiding voor onze wijkpredikanten, de wijkkerkenraden en alle andere vrijwilligers in onze Gemeente.

Bijbellezen

In dit soort moeilijke tijden komt bij u misschien ook wel een specifieke Bijbeltekst naar boven. Een tekst die u bemoedigt, die u houvast geeft. Teksten waarmee u misschien ook anderen kunt bemoedigen, binnen of buiten onze Gemeente.

Zo wil ik met u delen wat mij houvast en rust geeft en bemoedigt. Het is onze trouwtekst, het is de tekst die ook mijn ouders als trouwtekst hebben gebruikt, een tekst die misschien ook mijn eigen kinderen straks houvast zal geven.

Psalm 90, berijmd

Geslachten gaan, geslachten komen,
Wij zijn in Uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vast grond,
Van uw beloften en Uw verbond

Ik wens u allen veel sterkte en Gods Zegen in deze onzekere tijd en ik hoop dat we elkaar weer spoedig mogen treffen in de Oosterkerk of de Dorpskerk. En dat als we straks terugkijken op deze periode we versterkt zijn in ons geloof en vertrouwen op God. Dat deze periode ons dichter bij elkaar heeft gebracht, dichter bij Jezus Christus, onze Heer en God.

Paul Stroes

Voorzitter Algemene Kerkenraad.

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

Bankrekening:
NL08 RABO 0300 1421 61

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost