Verbondenheid met Israël

Groot aantal activiteiten rondom de Israëlzondag
 • 6 oktober 2019
 • 16:31

Israelzondag

Rondom Israëlzondag op 6 oktober organiseert de werkgroep Israël weer een aantal activiteiten. Deze zondag en activiteiten vallen samen met de periode waarin door het Joodse volk de grote najaarsfeesten worden gevierd. In Levitcus 23:1-2 is het God zelf die ZIJN feesten instelt, als heilige samenkomsten. Het Hebreeuwse woord voor samenkomst, mikra, heeft ook de betekenis van repetitie. Tot op de dag van vandaag viert het Joodse volk Zijn feesten. Deze feesten hebben diepe profetische betekenissen. In het duizendjarig vrederijk zullen ook wij het loofhuttenfeest vieren (Zacharia 14:16).

Noteer in uw agenda:

 • Meelezen digitaal dagboek bij de najaarsfeesten: 1 oktober t/m 22 oktober.
  Opgeven via info@hetcis.nl. Meer informatie vindt u verderop in dit bericht.
 • Zondag 6 oktober: Israëlzondag, dienst geleid door Ds. Gert de Ruiter.
 • Zondagavond 13 oktober, 20:00 – 22:00 : lezing door Ds. Kees Kant, directeur Christians for Israel International.
  Onderwerpen:
  o Zijn ervaringen en werk in andere delen van de wereld als directeur Christians for Israel International.
  o Thema: Waarom het voor Joden moeilijk is om in Jezus te geloven.
 • Zondagavond 17 november: Bezoek synagoge Amstelveen. 2 jaar geleden hebben we met een grote groep (60 personen) uit onze gemeente een bezoek gebracht aan Rabbijn Groenewoudt, Synagoge te Amstelveen. Vorig jaar is Rabbijn Groenewoudt te gast geweest bij ons. Dit jaar hopen we weer met een grote groep richting Amstelveen te kunnen gaan. Wij hopen op deze wijze jaarlijks ook invulling te geven aan onze verbondenheid met de Joodse gemeenschap in onze directe omgeving. (nadere info volgt).

Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten

In oktober vieren de Joden de grote najaarsfeesten.
Deze feesten, Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kipoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest), zijn verankerd in de Bijbel, maar in de kerk veelal uit het zicht verdwenen.
Al twee jaar publiceert het Centrum voor Israëlstudies een digitaal dagboek bij de najaarsfeesten. De animo voor de dagboekstukjes is groot.
Het CIS heeft daarom besloten om de dagboekstukjes dit jaar opnieuw aan te bieden. De dagboekstukjes zijn oorspronkelijk geschreven door ds. Aart Brons. Afwijkend ten opzichte van de voorgaande jaren is de toevoeging van een ‘Joodse stem’. We hebben een Joodse wetenschapper, dr. Noam Zion, bereid gevonden om de stukjes te voorzien van een stukje extra uitleg, pakkende citaten, of een aanzet tot verdere doordenking. Het dagboek biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 22 dagen lang (van 1 oktober tot en met 22 oktober) te lezen over en te leren van de Bijbelse feesten.

Wilt u met ons meelezen? Dan kunt u zich aanmelden bij info@hetcis.nl
U ontvangt vervolgens iedere morgen een dagboekstukje via de email.

Deel met vrienden

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Bekijk ook

Studenten

Ga je verhuizen? Wees je bewust van je kerkelijke overschrijving.

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

Bankrekening:
NL08 RABO 0300 1421 61

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost