Verbouwing Wijkgebouw ’t Anker

Werkzaamheden in Wijkgebouw 't Anker

Al lange tijd is er de wens om Wijkgebouw ‘t Anker op te knappen. Met de komst in 2018 van dominee Menno Zandbergen is dit proces in een stroomversnelling gekomen en zijn de eerste stappen gezet.

De consistorie is opgeknapt en voorzien van een prachtige vergadertafel, gemaakt van de oude kerkbanken uit de Oosterkerk en er is een werkkamer gerealiseerd voor Menno Zandbergen omdat hij voorlopig nog in Waddinxveen wilde blijven wonen.

Toen we echter wilden beginnen met het verbouwen van de overige zalen van ’t Anker brak Corona uit met alle gevolgen van dien. Hierdoor lagen de verbouwingswerkzaamheden grotendeels stil.

Het gaf de Kerkenraad echter wel de gelegenheid om nog eens goed na te denken over hoe men een toekomstbestendig en duurzaam wijkgebouw voor de komende generaties voor zich zag. Uit deze overleggen is uiteindelijk een zogenaamde eisen-en-wensenlijst voortgekomen waar de kerkrentmeesters en de aannemer mee aan de slag zijn gegaan.

Door ook fors in te zetten op duurzaamheid is er een heel ander kostenplaatje uitgekomen dan in eerste instantie was ingecalculeerd. Om de verbouwing financieel goed te verantwoorden heeft het College van Kerkrentmeesters daarom bij de Algemene Kerkenraad (AK) verzocht om het deel van de kosten dat toeziet op de verduurzaming van het wijkgebouw vrij te laten vallen uit de Schuren van Jozef. Deze “pot met geld” is ooit ontstaan vanuit de verkoop van de Zuiderkerk en valt onder de verantwoordelijkheid van de AK.

In de vergadering van de AK in oktober is dit verzoek in behandeling genomen en heeft de AK ingestemd met het voorstel van de Kerkrentmeesters. Hiermee is de laatste “hobbel” genomen en kan de verbouwing van ’t Anker ook daadwerkelijk van start gaan.

We wensen iedereen die bij dit mooie project is betrokken veel zegen toe!

Uw Kerkrentmeesters

Deel met vrienden

Bekijk ook

Blijf op de hoogte

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Meer

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost