Welkom

De Hervormde wijkgemeente Oost maakt, samen met de Dorpskerk, deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is gevestigd aan de Oosteinderweg 269, 1432 AV Aalsmeer.

Oosterkerk op zondag

Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een dienst, waar jong en oud van God hoort en elkaar ontmoet. Voor de jongeren in de basisschoolleeftijd is er nevendienst in gebouw ’t Anker. Voor de jongste jongeren is er de oppasdienst. Daarnaast zijn er regelmatig speciale diensten. Na de dienst is er de mogelijkheid om elkaar in ’t Anker te ontmoeten en na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. We zouden het fijn vinden om je te kunnen begroeten.

Oosterkerk doordeweeks

De Oosterkerk is een gemeente waar wij jongeren en ouderen willen helpen te groeien in hun geloof. Daarvoor is er de catechese, tienerkring en zijn er andere programma’s, waar veel volwassenen zijn verbonden aan een kring, themabijeenkomsten bezoeken en meewerken als vrijwilliger en waar onze senioren worden niet vergeten. Speciaal voor hen zijn er uitjes, vakanties en middagbijeenkomsten verzorgt door de Vrouwenraad.

Zorgzame gemeente

Omzien naar elkaar is een prachtig Bijbels gegeven. De basis van een zorgzame gemeente is dat mensen op elkaar betrokken zijn. Oog en oor voor elkaar hebben. Binnen onze gemeente zijn er diverse vormen en middelen om mensen een helpende hand te bieden in moeilijke omstandigheden. Voor zover het in ons vermogen ligt, willen we je graag helpen.

In de Oosterkerk leren we van elkaar, bidden we voor elkaar en ons dorp. We willen geloof, hoop en liefde delen in de Naam van Jezus. Hij is onze hoop.

Wat we geloven

De Oosterkerk is onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland (voorheen van de Hervormde kerk). We geloven in God zoals in de Bijbel over Hem wordt geschreven. De Bijbel spreekt over God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. God de Vader noemen we de schepper van hemel en aarde. Hij heeft deze wereld gemaakt en gewild. Jezus noemen we Heer en Verlosser. De Geest maakt ons leven nieuw en vult ons met liefde voor God en de medemens.

Voorganger ds. Menno Zandbergen

God heeft mijn leven gevuld met geloof, hoop en liefde. Hem kennen en door Hem gekend zijn vind ik van onschatbare waarde. Graag neem ik anderen mee in het samen leven met God en elkaar.

Tegenwoordig mag ik dat in de Oosterkerk doen. Hiervoor heb ik gemeenten in Waddinxveen, Woerdense Verlaat en Zevenhoven gediend en was ik werkzaam bij het Evangelisch Werkverband. Daarvoor was ik werkzaam in de robotica.

“Hoe ben je vandaag de dag kerk?” dat is een vraag die mij vaak bezighoudt. Net als de vraag: “Hoe deel je het geweldige evangelie met mensen die daarmee niet vertrouwd zijn?”

Ik zie ernaar uit om samen met jou kerk te zijn in Aalsmeer.

Organisatie

Achter de schermen van de Oosterkerk wordt er veel geregeld en vergaderd. Vanuit de gemeente worden leden gekozen tot ambtsdrager, zij vormen samen de wijkkerkenraad. De kerkenraad wordt bijgestaan door de diaconie, kerkrentmeesters en diverse teams (bijv. diensten, pastoraat, jeugd). Voor wie benieuwd is naar alle groepen mensen die voor en achter de schermen werken, hebben we een overzicht gemaakt.

Het kerkgebouw

Op 31 oktober 1933 is de Oosterkerk van de Hervormde wijkgemeente Aalsmeer-Oosteinde in gebruik genomen. Het kerkgebouw was in de dertiger jaren na de beurskrach van 1927 een houten gebouwtje, overgenomen vanuit Schoonhoven. De wijkgemeente ging van die tijd af sparen voor een nieuw gebouw. Het geld hiervoor werd echter in de vijftiger jaren gebruikt voor een nieuwe kerk in de Hornmeer, de Zuiderkerk. Zodoende heeft de Oosterkerk met enkele verbouwingen qua uiterlijk altijd de eenvoudige uitstraling van een noodkerk gehouden.

Het orgel

Het huidige orgel van de Oosterkerk is begin jaren zestig in onze kerk geplaatst, maar werd in 1905 al gebouwd. Het was het eerste orgel, de ‘Opus 1’, van de in 1903 opgerichte orgelmakerij Pels in Alkmaar en werd gebouwd voor de voormalig Nederlands Hervormde kerk in het Noord-Hollandse Graft. Begin jaren vijftig werd deze kerk gesloopt en toen werden het kerkmeubilair en het orgel verkocht. Het orgel heeft toen enige jaren als tijdelijk instrument in de Sint-Walburgiskerk in Arnhem gefunctioneerd en daarna is het naar onze Oosterkerk in Aalsmeer gekomen. Het binnenwerk is nog steeds origineel, uit 1905, en daar zijn we heel trots op.

Zalencentrum 't Anker

In 1963 werd ’t Anker als bijgebouw aan de kerk toegevoegd. In dit bijgebouw bevinden zich diverse kleine zalen en één grote zaal met podium. Op zondag tijdens de ochtenddienst is er oppas-, en kindernevendienst in ’t Anker. Na de ochtenddienst wordt er koffie, thee of limonade gedronken in de grote zaal. Doordeweeks worden de zalen gebruikt voor uiteenlopende kerkelijke activiteiten.

De Oosterkerk

Een aantal jaren voor de in gebruikname van de Oosterkerk was er de behoefte ontstaan om in Aalsmeer naast de Dorpskerk ook in Oosteinde een eigen kerkgebouw en predikant te mogen hebben. In 1931 werd daarom de predikantsplaats Aalsmeer-Oosteinde gesticht waarin ds. H. van der Linde beroepen werd. In eerste instantie werd de zondagse eredienst gehouden in de veiling Bloemenlust aan de Oosteinderweg (waar nu The Beach is).

In de jaren dertig na de beurskrach van 1927 werd op de huidige locatie van de kerk een houten gebouwtje geplaatst, overgenomen vanuit Schoonhoven. De wijkgemeente ging vanaf die tijd sparen voor een nieuw gebouw. In 1932 maakte Architect J.F. Berghoef al een studieontwerp van de eventueel nieuw te bouwen Oosterkerk, met rechts op de voorgrond de huidige pastorie.
Het gespaarde geld werd echter in de vijftiger jaren gebruikt voor een nieuwe kerk in de Hornmeer, de Zuiderkerk. Daardoor is de ontworpen Oosterkerk nooit gerealiseerd. In plaats daarvan werd het gebouw uit Schoonhoven met het beschikbare geld verbouwd en opgeknapt. Zodoende heeft de Oosterkerk met enkele verbouwingen qua uiterlijk altijd de eenvoudige uitstraling van een noodkerk gehouden.

Renovaties en verbouwingen

Het kerkgebouw mag van buiten een noodgebouw lijken, vanbinnen is de uitstraling anders: de kerkzaal is begin 2012 grondig gerenoveerd. De palen in de oude zaal zijn verwijderd en het dak wordt nu door een ‘zwevende’ constructie ondersteund. Het oude kerkmeubilair is vervangen, de kerkbanken hebben plaats gemaakt comfortabele stoelen en op de wand naast de kansel is een groot, verlicht kruis gemaakt. De zaal heeft hierdoor een open en moderne uitstraling gekregen.

Orgel Oosterkerk

Het huidige orgel van de Oosterkerk verving begin jaren zestig het vorige, te kleine instrument. In eerste instantie had het orgel een zogenaamd ‘aangehangen pedaal’. Dit betekent dat het pedaal geen eigen registers had maar in feite meespeelde met het hoofdwerk. In 1967 heeft het orgel volgens het zogeheten unitsysteem een tweetal pijpenrijen gekregen waaruit vier pedaalregisters zijn gedestilleerd. De pedaalpijpen staan in een aparte kast achter het orgel en zijn elektrisch verbonden met het hoofdorgel. Het hoofdorgel heeft van zichzelf dertien registers, verdeeld over de twee ‘manualen’ of handklavieren.

In totaal heeft het orgel dus zeventien registers of ‘stemmen’. Ook heeft het een tremulant waarmee enige zweving bereikt kan worden. 

In de eerste helft van 2019 heeft het orgel een goede onderhoudsbeurt gekregen. Het geluid is hierdoor aanzienlijk verbeterd. Hier genieten we elke week weer van.

Organist Oosterkerk

Hoofdwerk: (C-f3)
Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Octaaf 2
Mixtuur III-IV
Trompet 8

Bovenwerk: (C-f3)
Bourdon 8
Viool di Gamba 8 (C-H in Bd 8)
Fluit 4
Blokfluit 2
Sesquialter (2 st?)
Tremulant

Pedaal: (C-c1)
Subbas 16
Octaafbas 8
Gedekt 8
Prestant 4

Koppels:
Hoofdwerk – Bovenwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Bovenwerk

Vooraanzicht Orgel Oosterkerk

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost