Veilige Kerk

De Hervormde Gemeente Aalsmeer kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging.

Er zijn voor de Hervormde gemeente Aalsmeer twee vertrouwenspersonen aangesteld, een man (Henk Boor, tel 06 81153744) en een vrouw (Cora van Dillewijn, tel 06 81153743). Gemeenteleden van beide wijken hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. Cora en Henk staan naast een gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon door te luisteren en mee te denken welke mogelijkheden er zijn om iets met de melding te doen.

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. De vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de kerkenraad en maken geen deel uit van de kerkenraad. Vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat ze niet aan waarheidsvinding doen, ze niet zelf op onderzoek uitgaan, en geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat zijn! Zij zijn ook geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Concreet houdt dit in dat zowel in de Dorpskerk als de Oosterkerk afspraken zijn gemaakt betreffende gewenst en ongewenst gedrag van vrijwilligers.

Bij grensoverschrijdend gedrag zal melding gemaakt worden bij SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk) en zullen de protocollen en richtlijnen van de PKN gevolgd worden. Lees mee hierover op de PKN website Veilige Gemeente.

SMPR, het meldpunt seksueel misbruik in de kerk.

SMPR is er voor professionele begeleiding in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk, zowel van volwassenen als van minderjarigen.

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een contact binnen de kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van uw eigen kerkelijke gemeente, maar dat kan ook met SMPR. Dat mag ook anoniem.

SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is telefonisch bereikbaar via 030-3038590. Maar het kan ook via de site van SMPR. Daar is een  formulier te vinden, ook als u liever anoniem blijft. Neemt u via het formulier contact op, dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld of gemaild.

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost